Usługi

Go to porady prawne

porady prawne

Świadczone przez nas usługi prawne to także trafne i praktyczne porady prawne oraz konkretne i jasne opinie prawne.

Go to dokumenty prawne

dokumenty prawne

Przygotowujemy rzetelne i skuteczne pisma procesowe i pozasądowe oraz precyzyjne i praktyczne umowy.

Go to przedsiębiorcy

przedsiębiorcy

Nasze usługi prawne to także rejestracja działalności gospodarczej oraz doradztwo prawne w jej prowadzeniu.

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski świadczy usługi prawne ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i administracyjnego, oferując prowadzenie spraw sądowych, doradztwo prawne (porady prawne i opinie prawne), przygotowując pisma procesowe i pisma pozaprocesowe oraz dokumenty urzędowe i umowy. Świadczone przez nas usługi prawne to także zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek oraz obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących działalność w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki lub innego podmiotu prawa. Nasze usługi prawne to również szeroko rozumiany arbitraż (sądownictwo polubowne), a w tym reprezentacja przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) oraz usługi sądownictwa polubownego (arbitrażowego), a także negocjacje i mediacje.

O MNIE

Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, wykonującym zawód radcy prawnego. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczęszczałem na studia doktoranckie z zakresu prawa spółek w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Od 2009 roku współpracuję z renomowanymi, warszawskimi kancelariami prawnymi oraz pełnię funkcje we władzach stowarzyszeń i fundacji, w tym działających na rzecz praw dziecka i rodziców oraz współkształtujących przepisy prawa rodzinnego.
Prowadzę sprawy z zakresu: prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i administracyjnego.

Piotr Świderski

Radca Prawny

Media