1 września 2016

Przedsiębiorcy

  1. Obsługa prawna spółek i innych podmiotów

    Kancelaria Doradztwa Prawnego Piotr Świderski prowadzi obsługę prawną spółek oraz innych podmiotów prawa. Obsługa prawna spółek i innych podmiotów prawa to m. in. tworzenie spółki (m. in. umowa spółki), rejestracja spółki (m. in. formularze do Krajowego Rejestru Sądowego i urzędów), przekształcanie spółki (m. in. uchwały zgromadzeń, protokoły zgromadzeń), likwidacja spółki lub innej formy prowadzenia działalności. W ramach obsługi prawnej spółek i innych podmiotów prawa zajmujemy się stałym lub doraźnym doradztwem dla podmiotów takich jak spółka osobowa (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialności, spółka akcyjna), stowarzyszenie, fundacja, oddział lub przedstawicielstwo.

  2. Koszt obsługi prawnej spółek i innych podmiotów

    Koszt obsługi prawnej spółek i innych podmiotów prawa stanowi każdorazowo przedmiot indywidualnych uzgodnień z Klientem. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w formie ryczałtu za określony zakres usług w danym okresie (np. kwota X za X godzin pracy w miesiącu), w formie stawki za każdą godzinę świadczonych usług (kwota X za każdą godzinę pracy) lub w systemie mieszanym (np. kwota X za X godzin pracy w miesiącu + kwota X za każdą dodatkową godzinę pracy w miesiącu). Niezależnie od wybranej formy rozliczenia koszty usług świadczonych na rzecz Klienta są zawsze łatwe do przewidzenia i skalkulowania.