29 sierpnia 2016

Pisma procesowe

  1. Rodzaje dokumentów prawnych

    Kancelaria Doradztwa Prawnego Piotr Świderski przygotowuje pisma procesowe i pozaprocesowe w postępowaniu cywilnym i administracyjnym oraz umowy cywilne i handlowe. Dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić możliwie najwyższą skuteczność przygotowywanych pism procesowych oraz precyzję i bezpieczeństwo sporządzanych umów. Przystąpienie do sporządzania pism procesowych lub umów poprzedzamy rozmową z Klientami oraz analizą materiału źródłowego, co pozwala na trafne zrozumienie potrzeb Klientów i dokładne poznanie i wykorzystanie okoliczności sprawy.

  2. Koszt dokumentów prawnych

    Koszt przygotowywanych pism procesowych i pozaprocesowych oraz umów jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z Klientem, przez co Klient zawsze wie z góry ile zapłaci za wykonaną usługę. Koszt dokumentów prawnych zależy od ilości wymagającego analizy materiału źródłowego i nakładu pracy poświęconego na przygotowanie danego pisma lub umowy.