1 września 2016

prawo cywilne

1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Prowadzę sprawy z zakresu specjalizacji – prawo cywilne, dotyczące majątkowych i osobistych praw Klientów. W szczególności działam jako pełnomocnik procesowy w sprawach o podział majątku wspólnego byłych małżonków, zniesienie współwłasności nieruchomości, wykonywanie zobowiązań umownych, naruszenie prawa własności, zapłatę i odszkodowanie.

2. Koszt prowadzenia spraw (prawo cywilne)

Koszt prowadzenia postępowania sądowego jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z Klientem, przez co Klient zawsze wie z góry ile zapłaci za prowadzoną na jego rzecz sprawę. Koszt działania w charakterze pełnomocnika procesowego Klienta zależy od poziomu złożoności sprawy oraz szacowanego czasu jej rozpoznawania przez Sąd.