25 sierpnia 2016

prawo gospodarcze

1. Usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego

W ramach spraw z zakresu specjalizacji – prawo gospodarcze, doradzam przedsiębiorcom w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, adekwatnej do ich potrzeb biznesowych, przedstawiając charakterystykę poszczególnych typów spółek i innych podmiotów. W sprawny i skuteczny sposób przeprowadzam przedsiębiorców przez procedurę zakładania i rejestracji spółek lub innych form prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowując wszystkie niezbędne dokumenty. Doradzam przedsiębiorcom w kwestiach prawnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz działam jako pełnomocnik procesowy w sprawach sądowych przedsiębiorstw.

2. Koszt usług prawnych (prawo gospodarcze)

Koszt świadczonych usług prawnych jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z Klientem, przez co Klient zawsze wie z góry ile zapłaci za wykonaną usługę. Koszt poszczególnych usług prawnych zależy od niezbędnego nakładu pracy poświęconego na ich świadczenie, co uzależnione jest od poziomu skomplikowania danej kwestii.