29 sierpnia 2016

prawo rodzinne

1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Znając i rozumiejąc szczególny charakter tego typu spraw, silnie nacechowanych emocjonalnie, bo dotyczących najważniejszych aspektów życia Klienta, prowadzę postępowania sądowe z zakresu specjalizacji – prawo rodzinne. Mając na uwadze dobro małoletnich dzieci Stron oraz interes Klienta, działam jako jego pełnomocnik w szczególności w sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską nad dziećmi, kontakty z dziećmi oraz o alimenty.

2. Koszt prowadzenia spraw (prawo rodzinne)

Koszt prowadzenia postępowania sądowego (np. sprawy o rozwód) jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z Klientem, przez co Klient zawsze wie z góry ile zapłaci za prowadzoną na jego rzecz sprawę. Koszt działania w charakterze pełnomocnika procesowego Klienta zależy od poziomu złożoności sprawy oraz szacowanego czasu jej rozpoznawania przez Sąd.