17 czerwca 2021

alimenty

alimenty


ALIMENTY


Sprawa o alimenty stanowi postępowanie sądowe, zmierzające do zasądzenia świadczeń alimentacyjnych w odpowiedniej kwocie od rodzica na rzecz małoletniego dziecka. Od rozstrzygnięcia w sądu w omawianej sprawie może więc zależeć późniejsza realizacja usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Na wysokość świadczeń alimentacyjnych wpływa szereg okoliczności, podlegających zmianie wraz z upływem czasu, w związku z czym również wspomniane świadczenia mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu przez sąd. Sprawy o alimenty należą do relatywnie częstych oraz bardzo istotnych postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego. Gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na temat charakteru i przebiegu spraw o alimenty, zachęcam do zapoznania się z moimi artykułami o tej tematyce, opublikowanymi w dziale prawnym „Rzeczpospolitej”:

„Trudno przerwać egzekucję nawet terminowo i w całości płaconych alimentów”, Rzeczpospolita, 16.10.2018, Piotr Świderski

„Jak zmienić alimenty zasądzone na dziecko”, Rzeczpospolita, 31.10.2020, Piotr Świderski

„Jakie są zasady zwrotu nadpłaconych alimentów”, Rzeczpospolita, 07.11.2020, Piotr Świderski

„Alimenty na dziecko – poradnik Rzeczpospolitej”, Rzeczpospolita, 21.01.2021, Piotr Świderski

Ze względu na znaczną ilość przesłanek branych pod uwagę podczas orzekania przez sąd o wysokości alimentów, dla prawidłowego przeprowadzenia omawianej sprawy niezbędne jest posiadanie gruntownej znajomości przepisów i orzecznictwa oraz doświadczenie w tego typu sprawach. W ramach sprawy o alimenty należy wyważyć przede wszystkim koszt realizacji usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do płacenia świadczeń alimentacyjnych. Niezbędna jest więc umiejętność spojrzenia na omawianą sprawę z perspektywy potrzeb dziecka, ale także odpowiednie przedstawienie sądowi sytuacji finansowej oraz rzeczywistych możliwości rodzica, co należy czynić z umiejętnym wykorzystaniem dostępnego materiału dowodowego.

Dlatego też, zachęcam do kontaktu, zapewniając realną pomoc w sytuacji, w której wniesiono pozew o alimenty i kiedy należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zachowania bez uszczerbku interesu prawnego strony pozwanej, ale także wtedy, gdy konieczne staje się wystąpienie do sądu z powództwem o zasądzenie alimentów od rodzica na rzecz dziecka w kwocie zapewniającej realizację usprawiedliwionych potrzeb dziecka.