9 stycznia 2016

Zespół | Team

Prawnik Warszawa – Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski świadczy usługi prawne ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego, oferując prowadzenie spraw sądowych, doradztwo prawne (porady prawne i opinie prawne), przygotowanie pism procesowych i pism pozasądowych oraz dokumentów urzędowych i umów. Świadczone przez nas usługi prawne to także zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek oraz obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących interesy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki lub innego podmiotu prawa. Nasze usługi prawne to również szeroko rozumiany arbitraż (sądownictwo polubowne), a w tym reprezentacja przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) oraz usługi sądownictwa polubownego (arbitrażowego), a także negocjacje i mediacje.


Piotr Świderski, Radca Prawny

Prawnik Warszawa – Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na rynku usług prawnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestnik studiów doktoranckich z zakresu prawa spółek w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 roku współpracuję z renomowanymi, warszawskimi kancelariami prawnymi oraz pełnię funkcje we władzach stowarzyszeń i fundacji, w tym działających na rzecz praw dziecka i rodziców oraz współkształtujących przepisy prawa rodzinnego. Prowadzę sprawy z zakresu: prawa gospodarczego, rodzinnego i cywilnego.

Prawnik Warszawa - Piotr Świderski