2 lipca 2020

rozwód

rozwód


ROZWÓD


Sprawy o rozwód należą z pewnością do trudnych i nieprzyjemnych postępowań sądowych, ze względu na ich silne nacechowanie osobiste i emocjonalne. Charakteryzują się bardzo szerokim zakresem jednocześnie rozstrzyganych kwestii (wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego, władza rodzicielska, kontakty z małoletnimi dziećmi, alimenty na rzecz małoletnich dzieci i wiele innych). Co do zasady, rozstrzygnięcia te mają jednak charakter długofalowy, a ich ewentualna zmiana w przyszłości nie jest łatwym zadaniem. Ze wszystkich tych względów, sprawy o rozwód zalicza się do kategorii najistotniejszych postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego. Gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na temat charakteru spraw rozwodowych, zachęcam do zapoznania się z moimi artykułami o tej tematyce, opublikowanymi w dziale prawnym „Rzeczpospolitej”:

„Rozwód to nie tylko rozwiązanie małżeństwa”, Rzeczpospolita, 20.03.2020, Piotr Świderski

„Kiedy możliwy jest rozwód z winy małżonka”, Rzeczpospolita, 11.06.2020, Piotr Świderski

„Rozwód: wina za rozpad małżeństwa nie może wynikać z ustalonego podziału obowiązków”, Rzeczpospolita, 21.10.2020, Piotr Świderski

„Jak się rozwieść – poradnik Rzeczpospolitej”, Rzeczpospolita, 30.12.2020, Piotr Świderski

Prawidłowe prowadzenie sprawy o rozwód wymaga od prawnika nie tylko gruntownej znajomości przepisów i orzecznictwa, ale przede wszystkim doświadczenia w tego typu sprawach i zaangażowania, dotyczącego również działań pozasądowych. Prowadząc tego typu sprawy, należy w sposób szczególny chronić interes prawny Klienta, dbając jednocześnie o dobro małoletniego dziecka Stron. W omawianej sprawie niezwykle istotna jest umiejętność wypracowania możliwie najlepszej pozycji procesowej już od samego początku postępowania. Rozstrzygnięcie sprawy o rozwód zależy w dużym zakresie już od poprzedzającego postępowanie, procesu gromadzenia i analizy materiału dowodowego, niezbędnego do przekonania sądu do poczynienia odpowiednich rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym.

Dlatego też, zachęcam do kontaktu, zapewniając realną pomoc w sytuacji, w której wniesiono już pozew o rozwód, w związku z czy konieczne stało się niezwłoczne podjęcie działań prawnych w celu zapewnienia ochrony interesu prawnego strony pozwanej albo kiedy małżonek dostrzega, że zawarty przed laty związek małżeński rozpadł się i konieczne staje się rozważenie potrzeby wszczęcia sprawy rozwodowej.