cechy arbitrażu

Cechy arbitrażu

Arbitraż (inaczej sądownictwo polubowne) cieszy się coraz większą popularnością, co wynika z szeregu zalet jakie niesie ze sobą skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia w postępowaniu arbitrażowym zamiast zapewnianego przez państwo, zwykle długotrwałego i niekiedy zbyt kosztownego postępowania sądowego. Arbitraż pozwala bowiem stronom sporu na swobodne kształtowanie zasad prowadzenia i rozstrzygania sprawy, dzięki czemu zapada ono zazwyczaj znacznie szybciej, a Read more about Cechy arbitrażu[…]