9 stycznia 2016

Arbitraż | Arbitration

Świadczymy obsługę i reprezentację
w sprawach rozstrzyganych w ramach:

  • sądów polubownych (arbitrażowych)
  • mediacji
  • negocjacji,

oferując prawne oraz faktyczne zaangażowanie i przygotowanie do występowania w sprawach naszych Klientów, z możliwością umownej gwarancji dbałości o zachowanie w poufności wszelkich informacji o postępowaniach i tożsamości Stron.