9 stycznia 2016

Pisma procesowe | Pleadings

Sporządzamy następujące pisma prawnicze:

  • pisma procesowe
    (np. pozwy, apelacje, zażalenia),
  • pisma pozasądowe
    (np. wezwania do zapłaty, wnioski),

na wszystkich szczeblach postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego, zarówno na potrzeby całego postępowania, jak i pojedyncze pisma w sprawie. Na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnych możemy zapewnić reprezentację przez radcę prawnego lub adwokata.