30 lipca 2015

Doradztwo Prawne | Legal Counselling

Doradztwo prawne

Świadczymy usługi doradztwa prawnego (porady prawne) w następujących formach:

  • doraźnego doradztwa prawnego,
  • lub stałej obsługi prawnej,

niezwłocznie przedstawiając naszym Klientom trafne i praktyczne porady prawne w formie ustnej lub pisemnej. Przygotowujemy konkretne i jasne opinie prawne lub interpretacje przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego i rodzinnego. Zapewniane przez nas doradztwo prawne znajduje oparcie w aktualnych i obowiązujących przepisach prawa, dokumentach źródłowych, orzecznictwie sądów najwyższych instancji lub wypowiedziach przedstawicieli doktryny relewantnych dziedzin prawa. Takie przygotowanie pozwala na jego praktyczne i skuteczne zastosowanie w sporach prawnych, w tym w postępowaniach sądowych lub pozasądowych oraz w postępowaniach administracyjnych.