9 stycznia 2016

Umowy | Contracts

Umowy

Przygotowujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy, w tym:

  • umowy cywilnoprawne (np. umowa sprzedaży, umowa zlecenia),
  • kontrakty typowo handlowe (np. umowa dystrybucyjna, umowa spedycji),

zapewniając odpowiednią przejrzystość i precyzję postanowień tworzonego kontraktu oraz przewidując w jego treści odpowiednie zabezpieczenia prawne umożliwiające realizację uprawnień i obowiązków. Takie rozwiązania pozwalają na szybkie i skuteczne dochodzenie realizacji postanowień lub uzyskania odszkodowania w przypadku naruszenia tych postanowień przez kontrahenta. Dostosowujemy treść kontraktu do potrzeb Klienta, charakteru stosunku prawnego i okoliczności towarzyszących jego zawieraniu.

Analizujemy i opiniujemy treść przedstawionych nam umów pod kątem korzyści i bezpieczeństwa prawnego naszych Klientów oraz prawidłowości i wykonalności zawartych w nich postanowień, a w razie zaistnienia takiej potrzeby wprowadzamy odpowiednie modyfikacje i uwagi do istniejących kontraktów, chroniąc interes kontraktowy naszych Klientów.