9 stycznia 2016

Tworzenie spółek | Incorporation

Tworzenie spółek

Świadczymy usługi dotyczące tworzenia, rejestracji, przekształcania lub likwidacji spółki, w zakresie:

  • spółek osobowych (sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna),
  • spółek kapitałowych (sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. akcyjna),
  • oraz stowarzyszeń, fundacji, oddziałów i innych podmiotów prawa,

doradzając przedsiębiorcom na wszystkich etapach organizacji, prowadzenia lub kończenia działalności gospodarczej. Świadczymy również bezpośrednie usługi prawne  na rzecz naszych Klientów, polegające na przygotowaniu umowy spółki pod kątem potrzeb Klienta i zgodności z obowiązującym prawem, tworzeniu strukturrejestracji spółki w rejestrach państwowych (w tym rejestr przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy), przekształceniu podmiotu prowadzącym do zmiany formy prawnej działalności gospodarczej, połączenia albo podziału, a także przeprowadzamy likwidację spółki i postępowanie zmierzające do wykreślenia z rejestrów państwowych.

Zależnie od preferencji i potrzeb naszych Klientów, zapewniamy doraźne doradztwo (m. in. porady prawne, opinie prawne) i realizację konkretnych usług prawnych (m. in. przygotowanie umowy, wniosku o rejestrację) lub stałą i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców (wszelkie czynności niezbędne do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej).