USŁUGI

SERVICES
Go to prawo gospodarcze

prawo gospodarcze

Pomagam w sprawnym i skutecznym zakładaniu i rejestracji spółek oraz innych form prowadzenia działalności gospodarczej, a także doradzam przedsiębiorcom w kwestiach prawnych i prowadzę sprawy sądowe przedsiębiorstw.

Go to prawo rodzinne

prawo rodzinne

Znając i rozumiejąc szczególny charakter tego typu spraw, prowadzę postępowania sądowe o rozwód, separację, władzę rodzicielską nad dziećmi, kontakty z dziećmi oraz o alimenty, a także inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Go to prawo cywilne

prawo cywilne

Prowadzę sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków, zniesienie współwłasności nieruchomości, wykonywanie zobowiązań umownych, naruszenie prawa własności, zapłatę, odszkodowanie oraz inne sprawy z zakresu prawa cywilnego.

O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski świadczy usługi prawne ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i administracyjnego, oferując prowadzenie spraw sądowych, doradztwo prawne (porady prawne i opinie prawne), przygotowanie pism procesowych i pism pozasądowych oraz dokumentów urzędowych i umów. Świadczone przez nas usługi prawne to także zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek oraz obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących interesy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki lub innego podmiotu prawa. Nasze usługi prawne to również szeroko rozumiany arbitraż (sądownictwo polubowne), a w tym reprezentacja przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) oraz usługi sądownictwa polubownego (arbitrażowego), a także negocjacje i mediacje.

O MNIE

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na rynku usług prawnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestnik studiów doktoranckich z zakresu prawa spółek w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuję z renomowanymi, warszawskimi kancelariami prawnymi. Pełnię funkcje we władzach stowarzyszeń i fundacji, w tym działających na rzecz praw dziecka i rodziców oraz współkształtujących przepisy prawa rodzinnego. Publikuję artykuły z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego w dziale prawnym ogólnopolskiego dziennika "Rzeczpospolita" oraz w innych mediach. Prowadzę sprawy z zakresu: prawa gospodarczego, rodzinnego i cywilnego.

MEDIA