29 sierpnia 2016

prawo rodzinne

prawo rodzinne


Prawo rodzinne


Znając i rozumiejąc szczególny charakter tego typu spraw, silnie nacechowanych emocjonalnie, bo dotyczących najważniejszych, rodzinnych aspektów życia Klientów, prowadzę postępowania sądowe z zakresu specjalizacji – prawo rodzinne w następującym zakresie:

  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności spraw o rozwód, separację, władzę rodzicielską nad dziećmi, kontakty z dziećmi oraz o alimenty,
  • negocjacje i przygotowywanie porozumień rodzicielskich, mających na celu uregulowanie kwestii rodzinnych między Stronami z możliwie najlepszym uwzględnieniem dobra dziecka,
  • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących prawa rodzinnego, w szczególności uprawnień i obowiązków prawnych względem pozostałych członków rodziny, relacji finansowych małżonków i sposobów ich prawnego kształtowania oraz zaleceń dotyczących zachowania w danej sprawie rodzinnej.