29 sierpnia 2016

prawo rodzinne


PRAWO RODZINNE


  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego z dbałością o potrzeby Klienta oraz dobro dziecka, w szczególności:
  • negocjacje i przygotowywanie porozumień rodzicielskich, mających na celu uregulowanie kwestii rodzinnych między Stronami z możliwie najlepszym uwzględnieniem dobra dziecka,
  • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących prawa rodzinnego, w szczególności uprawnień i obowiązków prawnych względem pozostałych członków rodziny, relacji finansowych małżonków i sposobów ich prawnego kształtowania oraz zaleceń dotyczących zachowania w danej sprawie rodzinnej.