USŁUGI

SERVICES
Go to commercial law

commercial law

I advise on efficient and swift establishment and registration of companies and other forms of business activity, as well as on other legal issues and court cases of the commercial nature.

family law

Knowing and understanding the special nature of this type of cases, I conduct court cases for divorce, separation, parental rights over children, contacts with children and for alimony, as well as other matters of family law.

civil law

I conduct court cases on division of joint property of former spouses, liquidation of joint ownership of real estate, performance of contractual obligations, violation of property rights, payment, damages and other civil law matters.

O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski świadczy usługi prawne ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i administracyjnego, oferując prowadzenie spraw sądowych, doradztwo prawne (porady prawne i opinie prawne), przygotowanie pism procesowych i pism pozasądowych oraz dokumentów urzędowych i umów. Świadczone przez nas usługi prawne to także zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek oraz obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących interesy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki lub innego podmiotu prawa. Nasze usługi prawne to również szeroko rozumiany arbitraż (sądownictwo polubowne), a w tym reprezentacja przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) oraz usługi sądownictwa polubownego (arbitrażowego), a także negocjacje i mediacje.

O MNIE

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na rynku usług prawnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestnik studiów doktoranckich z zakresu prawa spółek w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuję z renomowanymi, warszawskimi kancelariami prawnymi. Pełnię funkcje we władzach stowarzyszeń i fundacji, w tym działających na rzecz praw dziecka i rodziców oraz współkształtujących przepisy prawa rodzinnego. Publikuję artykuły z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego w dziale prawnym ogólnopolskiego dziennika "Rzeczpospolita" oraz w innych mediach. Prowadzę sprawy z zakresu: prawa gospodarczego, rodzinnego i cywilnego.

Piotr Swiderski

Attorney-at-Law

MEDIA