25 sierpnia 2016

prawo gospodarcze

prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze


W ramach spraw z dziedziny prawo gospodarcze, oferuję Państwu swoje usługi w następującym zakresie:

  • zmiany w rejestrach dotyczących przedsiębiorców (KRS, CEIDG) w sposób możliwie najszybszy i ograniczający do minimum udział przedsiębiorcy we wszelkich związanych z tym formalnościach,
  • doradztwo w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapewniające analizę oraz wyjaśnienie przepisów i orzecznictwa sądów z danej dziedziny gospodarczej oraz przełożenie ich na praktyczne potrzeby przedsiębiorcy,
  • działanie jako pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych, prowadząc sprawy przedsiębiorców z uwzględnieniem wpływu przebiegu oraz skutków postępowania sądowego na prowadzoną działalność gospodarczą.