25 sierpnia 2016

prawo gospodarcze


PRAWO GOSPODARCZE


  • zmiany w rejestrach dotyczących przedsiębiorców (KRS, CEIDG) w sposób możliwie najszybszy i ograniczający do minimum udział przedsiębiorcy we wszelkich związanych z tym formalnościach,
  • doradztwo w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapewniające analizę oraz wyjaśnienie przepisów i orzecznictwa sądów z danej dziedziny gospodarczej oraz przełożenie ich na praktyczne potrzeby przedsiębiorcy,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego z uwzględnieniem wpływu przebiegu oraz skutków postępowania sądowego na działalność gospodarczą prowadzoną przez Klienta.