Usługi

porady prawne

Świadczone przez nas usługi prawne to także trafne i praktyczne porady prawne oraz konkretne i jasne opinie prawne.

dokumenty prawne

Przygotowujemy rzetelne i skuteczne pisma procesowe i pozasądowe oraz precyzyjne i praktyczne umowy.

przedsiębiorcy

Nasze usługi prawne to także rejestracja działalności gospodarczej oraz doradztwo prawne w jej prowadzeniu.

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bogusław Świderski świadczy usługi prawne ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i administracyjnego, oferując doradztwo prawne (porady prawne i opinie prawne), przygotowując pisma procesowe i pisma pozaprocesowe oraz dokumenty urzędowe i umowy. Świadczone przez nas usługi prawne to także zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek oraz obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących działalność w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki lub innego podmiotu prawa. Nasze usługi prawne to również szeroko rozumiany arbitraż (sądownictwo polubowne), a w tym reprezentacja przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) oraz usługi sądownictwa polubownego (arbitrażowego), a także negocjacje i mediacje.

O MNIE

Ukończyłem pięcioletnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie uczęszczałem na czteroletnie studia doktoranckie z zakresu prawa w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Posiadam dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe nabyte w ramach pracy i współpracy z renomowanymi, warszawskimi kancelariami prawnymi, a obecnie świadczę również usługi prawne pod własną firmą.
W mojej działalności w szczególności specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa handlowego, cywilnego, rodzinnego i administracyjnego.
Przesłany obraz

Piotr Świderski

Radca Prawny